Katastrofa zamku w Schw...

Rysunek przedstawia zniszczenia zamku w wyniku pożaru w 1913 r. Wielki pożar zniszczył wówczas około 30% budowli. Okazała Złota Sala i z przepychem urządzona główna klatka schodowa zostały całkowicie zniszczone. Odbudowa z...
Wycinek pochodzi z:
Kurjer Zagłębia styczeń 1914 rok