Sufrażystki w Anglii

Rysunek przedstawiający sufrażystki w Anglii. Sufrażystki walczyły o prawa wyborcze kobiet w końcu XIX i na początku XX wieku. Działały w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.  W swojej działalności  stosowa...
Wycinek pochodzi z:
Kurier Zagłębia kwiecień 1914 rok